ISO audits

Audit diensten

Quickscan / second opinion / doorlichten van uw management systeem • Interne audits uitvoeren • Proefaudit voor een certificering • Procesaudits, ketenaudits en informatiestromenaudits • Lees meer>

Maatwerk

Een specifiek probleem met betrekking tot uw managementsysteem oplossen • Training op maat voor uw organisatie • Samenvoegen van meerdere normenkaders • Kennisverankering in uw organisatie

Vragen?

Neem contact op via het

contactformulier

Lezingen en trainingen

Over ISO 9001 (kwaliteit), ISO 27001 (informatiebeveiliging), NEN 7510 (informatiebeveiliging in de zorg), ISO 22301 (Business Continuity) en ISO 20000 (service management / ITIL), Lees meer >