Tag: 10.2 Afwijkingen en corrigerende maatregelen

In een snel evoluerende digitale wereld is het essentieel voor organisaties om voortdurend de geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid van hun managementsysteem voor informatiebeveiliging te verbeteren. Hoofdstuk 10 van dit document benadrukt het belang van continue verbetering en de aanpak van afwijkingen door middel van corrigerende maatregelen. (meer…)