Tag: ISMS

In een tijdperk waarin informatiebeveiliging een cruciale rol speelt in het succes van organisaties, is het beoordelen van de prestaties van het managementsysteem voor informatiebeveiliging een noodzakelijke stap om de continue geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid ervan te waarborgen. Hoofdstuk 9 van de ISO27001 legt de nadruk op het belang van evaluatie, zowel door monitoring, meting, analyse en evaluatie als door interne audits en management reviews.

(meer…)

In een snel evoluerende digitale wereld is het essentieel voor organisaties om voortdurend de geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid van hun managementsysteem voor informatiebeveiliging te verbeteren. Hoofdstuk 10 van dit document benadrukt het belang van continue verbetering en de aanpak van afwijkingen door middel van corrigerende maatregelen. (meer…)

Hoofdstuk 8 van ons informatiebeveiligingsproject richt zich op de cruciale fase van uitvoering, waarin de plannen en acties die zijn vastgesteld in hoofdstuk 6 tot leven komen. In deze fase is het essentieel voor de organisatie om operationele planning en beheersing te implementeren om te voldoen aan de gestelde eisen en om de informatiebeveiligingsprocessen effectief te beheren. (meer…)

Leiderschap vormt de kern van een effectief managementsysteem voor informatiebeveiliging. Het is de sleutel tot het waarborgen van de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van gevoelige informatie binnen een organisatie. In hoofdstuk 5 van ons informatiebeveiligingsproject verkennen we het belang van leiderschap en betrokkenheid van het topmanagement bij het waarborgen van een robuust beveiligingskader. (meer…)

In dit hoofdstuk, getiteld “Ondersteuning”, worden de essentiĆ«le aspecten besproken die nodig zijn om het managementsysteem voor informatiebeveiliging effectief te ondersteunen. Dit omvat de toewijzing van middelen, de ontwikkeling van competenties, het bewustzijn van medewerkers, de communicatie binnen en buiten de organisatie, en het beheer van gedocumenteerde informatie. (meer…)

Dit hoofdstuk biedt een gedetailleerde beschrijving van de planning van acties om risico’s en kansen aan te pakken binnen het managementsysteem voor informatiebeveiliging. Het omvat tevens de risicobeoordeling van informatiebeveiliging, behandeling van informatiebeveiligingsrisico’s, vaststelling van informatiebeveiligingsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken, evenals de planning van wijzigingen binnen het systeem. Een geromantiseerd praktijk verhaal: (meer…)

Welkom bij onze uitgebreide gids voor het opzetten van een effectief informatieveiligheidssysteem (ISMS). In deze gids zullen we je door de stappen leiden om een stevige basis te leggen voor het beheren van informatiebeveiligingsrisico’s in je organisatie. Laten we beginnen! (meer…)

Communicatieplan ISO9001 en ISO27001Hoe maak je een communicatieplan volgens de ISO 27001:2013 en de ISO9001:2015. Deze normen zijn inmiddels beide in het high level structure (HLS) formaat. Dat betekend dat het communicatieplan in beide normen dezelfde paragraaf hebben, namelijk 7.4.

Het communicatieplan volgens de ISO

Communicatie is belangrijk om de juiste informatie bij de juiste mensen te krijgen op het juiste tijdstip. Effectieve communicatie qua inhoud, methode en uitgezet in de tijd creƫert vertrouwen bij interne en externe partijen. Het laat zien dat jij voorbereidt bent een vooral proactief kan reageren op situaties.

Dit artikel beperkt zich tot het communicatieplan zoals dat vermeld staat in paragraaf 7.4 van beide normen, maar communicatie wordt op diverse andere plekken ook genoemd. Zo besteed de ISO 27001 ook aandacht aan communicatie bij o.a. A15.1.3 en A16.1. En de ISO 9001:2015 besteed er aandacht aan bij de paragrafen 8.2.1 en 7.1.3. (meer…)