Tag: ISO 27001

In de hedendaagse digitale wereld is de bescherming van persoonlijk identificeerbare informatie (PII) een cruciale kwestie, vooral wanneer deze gegevens worden verwerkt door cloudserviceproviders namens hun klanten. Het naleven van wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming is van essentieel belang om de privacy en veiligheid van individuen te waarborgen. Dit vereist een zorgvuldige aanpak van zowel de cloudserviceproviders als hun klanten, waarbij de verantwoordelijkheden van een PII-verwerker afhankelijk zijn van de juridische context en de contractuele afspraken tussen de partijen. De ISO27018, een beveiligingsstandaard die deel uitmaakt van de ISO27000 serie, helpt hierbij. (meer…)

In een tijdperk waarin informatiebeveiliging een cruciale rol speelt in het succes van organisaties, is het beoordelen van de prestaties van het managementsysteem voor informatiebeveiliging een noodzakelijke stap om de continue geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid ervan te waarborgen. Hoofdstuk 9 van de ISO27001 legt de nadruk op het belang van evaluatie, zowel door monitoring, meting, analyse en evaluatie als door interne audits en management reviews.

(meer…)

In een snel evoluerende digitale wereld is het essentieel voor organisaties om voortdurend de geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid van hun managementsysteem voor informatiebeveiliging te verbeteren. Hoofdstuk 10 van dit document benadrukt het belang van continue verbetering en de aanpak van afwijkingen door middel van corrigerende maatregelen. (meer…)

Hoofdstuk 8 van ons informatiebeveiligingsproject richt zich op de cruciale fase van uitvoering, waarin de plannen en acties die zijn vastgesteld in hoofdstuk 6 tot leven komen. In deze fase is het essentieel voor de organisatie om operationele planning en beheersing te implementeren om te voldoen aan de gestelde eisen en om de informatiebeveiligingsprocessen effectief te beheren. (meer…)

Leiderschap vormt de kern van een effectief managementsysteem voor informatiebeveiliging. Het is de sleutel tot het waarborgen van de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van gevoelige informatie binnen een organisatie. In hoofdstuk 5 van ons informatiebeveiligingsproject verkennen we het belang van leiderschap en betrokkenheid van het topmanagement bij het waarborgen van een robuust beveiligingskader. (meer…)

In dit hoofdstuk, getiteld “Ondersteuning”, worden de essentiĆ«le aspecten besproken die nodig zijn om het managementsysteem voor informatiebeveiliging effectief te ondersteunen. Dit omvat de toewijzing van middelen, de ontwikkeling van competenties, het bewustzijn van medewerkers, de communicatie binnen en buiten de organisatie, en het beheer van gedocumenteerde informatie. (meer…)

Welkom bij onze uitgebreide gids voor het opzetten van een effectief informatieveiligheidssysteem (ISMS). In deze gids zullen we je door de stappen leiden om een stevige basis te leggen voor het beheren van informatiebeveiligingsrisico’s in je organisatie. Laten we beginnen! (meer…)

ISO 27001 certificeringWat moet je checken als je met een gecertificeerd ISO 27001 / NEN 7510 bedrijf gaat werken. Wat verteld de scope van het certificaat jou en welke informatie moet je nog meer opvragen om een goed beeld te krijgen. Deze blog geeft jou die informatie. (Als hieronder ISO 27001 staat kan dat gelezen worden als ISO 27001 en NEN 7510. Voor beide normen is dit namelijk hetzelfde). (meer…)