Tag: ISO 27004

ISO 27000 familieDe ISO 27001 is onderdeel van de ISO 27000 familie, ook wel de ISO 27000 series genoemd. De hele serie staat beschreven op wikipedia, maar voor ISO 27001 gecertificeerde bedrijven zijn er maar een aantal echt belangrijk.

Welke normen moet je nu echt hebben:

Natuur de ISO 27001, de norm waar tegen gecertificeerd wordt.
Uit te breiden met ISO 27000 (om de vaktermen te begrijpen), ISO 27002 (uitleg van de Annex), ISO 27003 (ISMS implementatie gids) en de ISO 27004 (ISMS meten op effectiviteit).
Als laatste de verdiepingslag. Hiervoor zijn geschikt de normen ISO 27005 (risicomanagement) en ISO 27007 (hoe audit je een ISMS). (meer…)