Tag: ISO27018

In de hedendaagse digitale wereld is de bescherming van persoonlijk identificeerbare informatie (PII) een cruciale kwestie, vooral wanneer deze gegevens worden verwerkt door cloudserviceproviders namens hun klanten. Het naleven van wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming is van essentieel belang om de privacy en veiligheid van individuen te waarborgen. Dit vereist een zorgvuldige aanpak van zowel de cloudserviceproviders als hun klanten, waarbij de verantwoordelijkheden van een PII-verwerker afhankelijk zijn van de juridische context en de contractuele afspraken tussen de partijen. De ISO27018, een beveiligingsstandaard die deel uitmaakt van de ISO27000 serie, helpt hierbij. (meer…)