Tag: normen

Communicatieplan ISO9001 en ISO27001Hoe maak je een communicatieplan volgens de ISO 27001:2013 en de ISO9001:2015. Deze normen zijn inmiddels beide in het high level structure (HLS) formaat. Dat betekend dat het communicatieplan in beide normen dezelfde paragraaf hebben, namelijk 7.4.

Het communicatieplan volgens de ISO

Communicatie is belangrijk om de juiste informatie bij de juiste mensen te krijgen op het juiste tijdstip. Effectieve communicatie qua inhoud, methode en uitgezet in de tijd creƫert vertrouwen bij interne en externe partijen. Het laat zien dat jij voorbereidt bent een vooral proactief kan reageren op situaties.

Dit artikel beperkt zich tot het communicatieplan zoals dat vermeld staat in paragraaf 7.4 van beide normen, maar communicatie wordt op diverse andere plekken ook genoemd. Zo besteed de ISO 27001 ook aandacht aan communicatie bij o.a. A15.1.3 en A16.1. En de ISO 9001:2015 besteed er aandacht aan bij de paragrafen 8.2.1 en 7.1.3. (meer…)