Stapsgewijze handleiding implementatie NIS2 voor digitale dienstverleners

Ik kan mij voorstellen dat de lijst met NIS2 verantwoordelijkheden en de richtlijnteksten wat afschrikt en dat je niet weet waar te beginnen. Daarom heb ik de lijst in een, voor mij, logische implementatie volgorde gezet. Zo is het een stapsgewijze handleiding geworden om de nis2 te implementeren. Hieronder de handleiding voor de digitale dienstverlener:

  1. Identificeer uw status als digitale dienstverlener: Controleer of uw bedrijf onder de definitie van een digitale dienstverlener valt volgens de NIS2-richtlijn. Dit omvat online marktplaatsen, zoekmachines en clouddiensten, evenals andere dienstverleners die als digitaal worden beschouwd.
  2. Benoem contactpunten voor cybersecuritykwesties: Wijs specifieke personen of teams binnen uw organisatie aan die verantwoordelijk zijn voor het omgaan met cybersecuritykwesties en het fungeren als contactpunten voor eventuele meldingen.
  3. Voer risicobeoordelingen uit voor uw netwerken en informatiesystemen: Identificeer potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden in uw systemen en beoordeel de mogelijke impact van cybersecurityincidenten op uw dienstverlening.
  4. Implementeer passende beveiligingsmaatregelen: Ontwikkel en implementeer beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om de geïdentificeerde risico’s te verminderen. Dit omvat technische en organisatorische maatregelen zoals toegangscontrole, encryptie, patchmanagement en bewustwordingstraining voor medewerkers.
  5. Documenteer uw beveiligingsmaatregelen en incidentenresponsprocedures: Houd gedetailleerde documentatie bij van alle genomen beveiligingsmaatregelen en procedures voor het reageren op cybersecurityincidenten. Zorg ervoor dat alle relevante personeelsleden op de hoogte zijn van deze procedures.
  6. Bied toegang tot informatie aan nationale autoriteiten voor toezicht: Zorg ervoor dat nationale autoriteiten toegang hebben tot relevante informatie over uw cybersecuritymaatregelen en incidentenresponsprocedures voor toezichtdoeleinden.
  7. Voldoe aan beveiligings- en meldingsvereisten zoals vastgesteld in de richtlijn: Zorg ervoor dat uw bedrijf voldoet aan alle specifieke beveiligings- en meldingsvereisten die zijn uiteengezet in de NIS2-richtlijn, inclusief tijdige en gestandaardiseerde meldingen van cybersecurityincidenten aan de bevoegde autoriteiten.
  8. Samenwerken met nationale autoriteiten: Werk samen met nationale autoriteiten en voorzie hen van de nodige informatie en ondersteuning bij het uitvoeren van hun taken op het gebied van cybersecurity.
  9. Zorg voor beveiliging bij ontwerp en standaardinstellingen van producten en diensten: Integreer beveiligingsmaatregelen in het ontwerp en de standaardinstellingen van uw digitale producten en diensten om de veiligheid te waarborgen.
  10. Evalueer en update regelmatig uw beveiligingsmaatregelen: Voer regelmatig evaluaties uit van uw beveiligingsmaatregelen en update deze waar nodig om ervoor te zorgen dat ze effectief blijven tegen opkomende bedreigingen.

Meer informatie in mijn andere blogs over de NIS2:

NIS2 uitgelegd.

NIS2 hoofdstuk 2, 3 en 4 van deze richtlijn uitgelegd.

De verantwoordelijkheden van OES’en conform de NIS2 met verwijzing naar de hoofdstukken en paragrafen.

De verantwoordelijkheden van digitale dienstverleners conform de NIS2 met verwijzing naar de hoofdstukken en paragrafen.

Stapsgewijze handleiding implementatie NIS2 voor OES’en.

Stapsgewijze handleiding implementatie NIS2 voor digitale dienstverleners.


Disclaimer

De informatie in deze blog is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als juridisch advies. Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie die wij verstrekken correct en actueel is, kunnen wij geen garantie geven met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de inhoud. Vertrouw niet uitsluitend op de informatie in deze blog bij het nemen van juridische beslissingen. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde juridisch adviseur voor specifiek advies op maat van uw situatie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade, direct of indirect, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de informatie in deze blog. Het gebruik van deze blog en het vertrouwen op de hierin opgenomen informatie gebeurt op eigen risico.

Links naar andere websites die in deze blog worden vermeld, worden alleen voor uw gemak verstrekt en impliceren geen goedkeuring van de inhoud van deze sites. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites.