Tag: informatiebeveiliging

Ik kan mij voorstellen dat de lijst met NIS2 verantwoordelijkheden en de richtlijnteksten wat afschrikt en dat je niet weet waar te beginnen. Daarom heb ik de lijst in een, voor mij, logische implementatie volgorde gezet. Zo is het een stapsgewijze handleiding geworden om de nis2 te implementeren. Hier onder de handleiding voor aanbieders van essentiële diensten.

(meer…)

Ik kan mij voorstellen dat de lijst met NIS2 verantwoordelijkheden en de richtlijnteksten wat afschrikt en dat je niet weet waar te beginnen. Daarom heb ik de lijst in een, voor mij, logische implementatie volgorde gezet. Zo is het een stapsgewijze handleiding geworden om de nis2 te implementeren. Hieronder de handleiding voor de digitale dienstverlener:

(meer…)

Wat is de NIS2

Achtergrond: NIS2 is een herziening van de oorspronkelijke NIS-richtlijn en heeft tot doel de weerbaarheid van netwerken en informatiesystemen in de EU te vergroten. Het is van toepassing op aanbieders van essentiële diensten (OES’en) en digitale dienstverleners.

(meer…)

In de hedendaagse digitale wereld is de bescherming van persoonlijk identificeerbare informatie (PII) een cruciale kwestie, vooral wanneer deze gegevens worden verwerkt door cloudserviceproviders namens hun klanten. Het naleven van wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming is van essentieel belang om de privacy en veiligheid van individuen te waarborgen. Dit vereist een zorgvuldige aanpak van zowel de cloudserviceproviders als hun klanten, waarbij de verantwoordelijkheden van een PII-verwerker afhankelijk zijn van de juridische context en de contractuele afspraken tussen de partijen. De ISO27018, een beveiligingsstandaard die deel uitmaakt van de ISO27000 serie, helpt hierbij. (meer…)

In een tijdperk waarin informatiebeveiliging een cruciale rol speelt in het succes van organisaties, is het beoordelen van de prestaties van het managementsysteem voor informatiebeveiliging een noodzakelijke stap om de continue geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid ervan te waarborgen. Hoofdstuk 9 van de ISO27001 legt de nadruk op het belang van evaluatie, zowel door monitoring, meting, analyse en evaluatie als door interne audits en management reviews.

(meer…)

In een snel evoluerende digitale wereld is het essentieel voor organisaties om voortdurend de geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid van hun managementsysteem voor informatiebeveiliging te verbeteren. Hoofdstuk 10 van dit document benadrukt het belang van continue verbetering en de aanpak van afwijkingen door middel van corrigerende maatregelen. (meer…)

Hoofdstuk 8 van ons informatiebeveiligingsproject richt zich op de cruciale fase van uitvoering, waarin de plannen en acties die zijn vastgesteld in hoofdstuk 6 tot leven komen. In deze fase is het essentieel voor de organisatie om operationele planning en beheersing te implementeren om te voldoen aan de gestelde eisen en om de informatiebeveiligingsprocessen effectief te beheren. (meer…)