Wat zijn belanghebbende

Stakeholders2Andere woorden voor belanghebbende zijn stakeholders of interested parties. In vele ISO normen worden ze genoemd, zo ook in de ISO9001:2015 en de ISO27001:2013. Ze zijn belangrijk voor een organisatie omdat ze eisen kunnen hebben aan het product, c.q. de dienst die een organisatie levert.

 

 

 

Belanghebbende onderverdelen in groepen

stakeholders

Zo zijn er interne belanghebbende, externe en interface belanghebbende.

Denk bij interne belanghebbende aan: werknemers, aandeelhouders, investeerders, de OR.

Voorbeelden van externe belanghebbende zijn: leveranciers, klanten, de pers / media, concurrenten, brancheorganisatie, gebruikersgroepen, toezichthouders, wet- en regelgeving.

En met interface belanghebbende wordt bedoeld: overheid (internationaal / landelijk / regionaal / lokaal), buurtbewoners, KvK, belastingdienst.

De groep met externe belanghebbende worden vaak als de belangrijkste groep gezien. Niet alle belanghebbende in de groepen zijn even belangrijk. Het is dus logisch om een scheiding aan te brengen in  primaire en secundaire belanghebbende. En ook zodanig met hun eisen om te gaan. De eisen van al deze groepen zijn input voor een organisatie hoe ze hun activiteiten/processen en organisatie inrichtingen.

Waarom is het belangrijk te begrijpen wat belanghebbende willen

Zij kunnen zowel direct of indirect invloed uitoefenen op een organisatie. Vaak denken we hierbij als eerste aan eisen van de overheid, belastingdienst en de wet. Maar ook technologische ontwikkelingen, publieke opinie, cultuur en kennis hebben invloed op een organisatie. De invloed kan zich uiten in eisen dat er bepaalde informatie moet worden opgeleverd, maar ook in hoe efficiënt en effectief een organisatie functioneert. Hoe beter de ‘omgeving’ van een organisatie begrepen wordt, hoe beter de organisatie zelf erop kan inspelen.

Belangrijk daarbij is dat de organisatie zichzelf goed kent. Wat doet zij, waar staat ze voor, wat wil ze bereiken en hoe, zijn een aantal vragen die helder beantwoord moeten kunnen worden.

ik_wilStappenplan om de relevante eisen van belanghebbende te identificeren

  1. Schrijf alle belanghebbende op.
  2. Maak een scheiding tussen relevante en niet relevante belanghebbende.
  3. Schrijf van alle relevante belanghebbende op wat hun eisen zijn.
  4. Inventariseer hoe de organisatie met deze relevante eisen omgaat.
  5. Evalueer periodiek het lijstje om te zorgen dat er (nog steeds) met de juiste eisen gewerkt wordt.

ISO Normreferenties

Belanghebbende staan genoemd in de onderstaande paragrafen
ISO 9001:2015 4.2, 4.3, 5.2.2, 8.3.2, 9.3.2, A3
ISO 27001:2013 0.1, 4.2, 5.2, 9.3

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *